top of page

ผ้าม่านรถ Toyota Fortuner (All New)

ผ้ามัน สีน้ำตาล รหัสผ้า M04 

+ รางอลูมิเนียม อบดำ

ราคาผ้าม่านรถ Toyota Fortuner All New (4 บาน)

ผ้ามัน/ผ้าตาข่าย + รางอลูมิเนียม อบดำ ราคา 4,500 บาท 

ผ้าพิมพ์ลายลูกไม้ + รางอลูมิเนียม อบดำ ราคา 5,000 บาท

ราคาผ้าม่านรถ Toyota Fortuner All New (ทั้งคัน)

ผ้ามัน/ผ้าตาข่าย + รางอลูมิเนียม อบดำ ราคา 8,000 บาท 

ผ้าพิมพ์ลายลูกไม้ + รางอลูมิเนียม อบดำ ราคา 8,500 บาท

bottom of page