ผ้าม่านรถ Toyota Innova

ผ้าพิมพ์ลาย สีน้ำตาล รหัสผ้า P03

+ รางอลูมิเนียม ลายไม้

ผ้าม่านติดรถยนต์ innova
ผ้าม่านติดรถยนต์ innova
press to zoom
ผ้าม่านติดรถยนต์ innova
ผ้าม่านติดรถยนต์ innova
press to zoom
ผ้าม่านติดรถยนต์ innova
ผ้าม่านติดรถยนต์ innova
press to zoom
ผ้าม่านติดรถยนต์ innova
ผ้าม่านติดรถยนต์ innova
press to zoom
ผ้าม่านติดรถยนต์ innova
ผ้าม่านติดรถยนต์ innova
press to zoom
ผ้าม่านติดรถยนต์ innova
ผ้าม่านติดรถยนต์ innova
press to zoom
ผ้าม่านติดรถยนต์ innova
ผ้าม่านติดรถยนต์ innova
press to zoom
ผ้าม่านติดรถยนต์ innova
ผ้าม่านติดรถยนต์ innova
press to zoom

ราคาผ้าม่านรถ TOYOTA INNOVA

ผ้ามัน/ผ้าตาข่าย + รางอลูมิเนียม อบดำ ราคา 6,500 บาท 

*พิเศษ VIP* 

ผ้ามัน/ผ้าตาข่าย + รางอลูมิเนียม ลายไม้ ราคา 7,500 บาท

ผ้าพิมพ์ลายลูกไม้ + รางอลูมิเนียม อบดำ ราคา 7,500 บาท

ผ้าพิมพ์ลายลูกไม้ + รางอลูมิเนียม ลายไม้ ราคา 8,500 บาท