top of page

ผ้าม่านรถ Kia

ผ้าพิมพ์ลาย สีฟ้า รหัสผ้า P06

+ รางอลูมิเนียม ลายดำ

ราคาผ้าม่านรถ KIA 

ผ้ามัน/ผ้าตาข่าย/ผ้าลายลูกไม้ + รางอลูมิเนียม อบดำ ราคา 6,500 บาท  

 

*พิเศษ VIP* 

ผ้ามัน/ผ้าตาข่าย/ผ้าลายลูกไม้ + รางอลูมิเนียม ลายไม้ ราคา 7,500 บาท

ผ้า UV BLACKOUT + รางอลูมิเนียม อบดำ ราคา 8,500 บาท

ผ้า UV BLACKOUT + รางอลูมิเนียม ลายไม้ ราคา 9,500 บาท

bottom of page