top of page

ผ้าม่านรถ Mitzubishi Pajero Sport (All New)

ผ้ามัน สีโอโรส รหัสผ้า M12

+ รางอลูมิเนียม อบดำ

ราคาผ้าม่านรถ MITSUBISHI PAJERO SPORT ALL NEW (4 บาน)


ผ้ามัน/ผ้าตาข่าย + รางอลูมิเนียม อบดำ ราคา 4,500 บาท 

ผ้าพิมพ์ลายลูกไม้ + รางอลูมิเนียม อบดำ ราคา 5,000 บาท

ราคาผ้าม่านรถ PAJERO SPORT  All New (ทั้งคัน)

ผ้ามัน/ผ้าตาข่าย + รางอลูมิเนียม อบดำ ราคา 8,000 บาท 

ผ้าพิมพ์ลายลูกไม้ + รางอลูมิเนียม อบดำ ราคา 8,500 บาท

bottom of page