top of page

ผ้าม่านรถ SSANGYONG STAVIC 

ผ้าพิพพ์ลาย สีเขียว รหัสผ้า P02

+ รางอลูมิเนียม อบดำ

ราคาผ้าม่านรถ SSANGYONG STAVIC 

ผ้ามัน/ผ้าตาข่าย + รางอลูมิเนียม อบดำ ราคา 6,500 บาท 

*พิเศษ VIP* 

ผ้ามัน/ผ้าตาข่าย + รางอลูมิเนียม ลายไม้ ราคา 7,500 บาท

ผ้าพิมพ์ลายลูกไม้ + รางอลูมิเนียม อบดำ ราคา 7,500 บาท

ผ้าพิมพ์ลายลูกไม้ + รางอลูมิเนียม ลายไม้ ราคา 8,500 บาท

bottom of page