top of page

ผ้าม่านรถ Mitsubishi Triton

ผ้าตาข่าย สีเทา รหัสผ้า T03

+ รางอลูมิเนียม อบดำ

ราคาผ้าม่านรถ MITZUBISHI TRITON (4 บาน)

ผ้ามัน/ผ้าตาข่าย + รางอลูมิเนียม อบดำ ราคา 4,500 บาท 

*พิเศษ VIP* 

ผ้ามัน/ผ้าตาข่าย + รางอลูมิเนียม ลายไม้ ราคา 5,500 บาท

ผ้าพิมพ์ลายลูกไม้ + รางอลูมิเนียม อบดำ ราคา 5,500 บาท

ผ้าพิมพ์ลายลูกไม้ + รางอลูมิเนียม ลายไม้ ราคา 6,500 บาท

ปล. กระจกหลัง + เพิ่ม 1,000 บาท

bottom of page